• Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/2016) javni naručitelj Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN 2016, ili s njima povezanih osoba, te člancima 77., 78., 79 ZJN 2016. na svojim internetskim stranicama javno objavljuje  da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1 Zakona o javnoj ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.
 • Sukladno članku 56. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) te članku 5. st. 1. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje, od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave gdje se dokumentacija za nadmetanje stavlja na raspolaganje u elektroničkom obliku. Ukoliko je dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici, ista služi samo u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika!
 1. Plan nabave za 2024. g. – 1. izmjena
 2. Plan nabave za 2024.g.
 3. 2. izmjene plana nabave za 2023.-g.
 4. Plan nabave za 2023.g. – 1. izmjena
 5. Plan nabave za 2023.g.
 6. 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.
 7. 2. Izmjene i dopune Plana nabave
 8. 1. Izmjene i dopune Plana nabave.
 9. Plan nabave za 2022 g (xlsx) (pdf)
 10. 3. Izmjene i dopune Plana nabave
 11. 2. Izmjene i dopune Plana nabave
 12. Izmjene i dopune Plana nabave
 13. Plan nabave za 2021.g.
 14. 2. Izmjene plana nabave za 2020.g.
 15. Plan nabave za 2020.
 16. Plan nabave za 2019.-4. izmjena i dopuna
 17. Plan nabave za 2019.-3. izmjena
 18. Plan nabave za 2019.-2. izmjena
 19. Plan nabave za 2019. stavke javne nabave
 20. Plan nabave za 2019.-1. izmjena
 21. Plan nabave za 2019. god
 22. Plan nabave III za 2018.god.-2. izmjena
 23. Plan nabave II za 2018.
 24. Plan nabave 2018. – CPV
 25. Plan nabave 2018
 26. Plan nabave 2017-3.
 27. Plan nabave 2017-2.
 28. Plan nabave 2017-1.
 29. Plan nabave za 2017. godinu
 30. Plan nabave IV za 2016. godinu
 31. Plan nabave III za 2016. godinu
 32. Plan nabave II za 2016. godinu
 33. Plan nabave za 2016. godinu
 34. Plan nabave V za 2015. godinu
 35. Plan nabave IV za 2015. godinu
 36. Plan nabave III za 2015. godinu
 37. Plan nabave II za 2015. godinu
 38. Plan nabave za 2015. godinu
 39. Plan nabave V za 2014. godinu
 40. Plan nabave IV za 2014. godinu
 41. Plan nabave III za 2014. godinu
 42. Plan nabave II za 2014. godinu
 43. Plan nabave I za 2014. godinu
 44. Plan nabave II za 2013. godinu
 45. Plan nabave za 2013. godinu
 46. Plan nabave za 2012. godinu
 47. Plan nabave za 2012. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave:

„HEMATOLOŠKI ANALIZATOR“ ev.br. 11/24 JN

Troškovnik i tehnička specifikacija


Poziv za dostavu ponuda za:

“Industrijski stroj za pranje rublja” ev.br. 13/24 JN

Troškovnik i specifikacija


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave:
„Brašno i tjestenina i pekarski proizvodi“
ev.br. 08/24JN


Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik u postupku jednostavne nabave 14/24 JN “Računala i računalna oprema-SERVER”.


Poziv na dostavu ponuda –  Osobni automobil

Troškovnik – Osobni automobil (doc) (pdf)


Poziv za dostavu ponuda

 Troškovnik ev.br. 09/24 JN

Bolnički kreveti za odjel interna II.


1.IZMJENE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA
u postupku jednostavne nabave:
„VISOKOUPIJAJUĆE PELENE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU“ ev.br. 05/24JN

Troškovnik


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:  „Sredstva za čišćenje i pranje“ ev.br. 03/24 JN

1. Pribor za čišćenje, pranje i osobnu higijenu
2. Sredstva za strojno pranje rublja i suđa
3. Sredstva za čišćenje


Dobava i montaža uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u kuhinji

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik


Poziv na dostavu ponuda- postupak jednostavne nabave za  Industrijski stroj za sušenje rublja (2 kom)

Troškovnik i tehnička specifikacija


Poziv na dostavu ponuda “brašno ,tjestenina i pekarski proizvodi” ev.br.10/23 JN

Brašno i tjestenina

Pekarski proizvodi


Poziv za dostavu ponuda – „Reagensi za imunokemijske pretrage za probno razdoblje- tumor markeri“

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik Reagensi za imunokemijske pretrage za probno razdoblje – tumorski markeri

 


Poziv za dostavu ponuda – “Sredstva za čišćenje”

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik – Pribor i potrošni materijal za čišćenje, pranje i osobnu higijenu za 2023. godinu

Troškovnik – Sredstva za strojno pranje rublja i suđa

Troškovnik – Sredstva za čišćenje


I Izmjene Poziva za dostavu Ponuda- Rukavice

 Poziv za dostavu ponuda I Izmjene

Troškovnik za “Rukavice” I Izmjene


Poziv za dostavu ponuda  “razni uredski materijal

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik za “Razni uredski materijal” 02/23 JN


Poziv za dostavu ponuda  “visokoupijajuće pelene za jednokratnu upotrebu”

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik za “Pelene” 01/23 JN


Poziv za dostavu ponuda  “jednokratne rukavice”

Poziv za dostavu ponuda 

Troškovnik za “Rukavice” 05/23 JN


Poziv za dostavu ponudaNadogradnja radiološkog sustava s digitalnim ravnim detektorima

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik.


Poziv za dostavu ponuda – Svježe meso junetina i svinjetina

Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik


Poziv za dostavu ponuda za “Sredstva za čišćenje”

Poziv na dostavu ponuda
Pribor za čišćenje, pranje i osobnu higijenu
Sredstva za strojno pranje rublja i suđa
Sredstva za čišćenje


abava električne energije (ponovljeni postupak)

Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik


Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Nabava električne energije


Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik

Rekonstrukcije dizala


I Izmjene Troškovnika

 Troškovnik

Sredstva za čišćenje i pranje.


Poziv za dostavu ponuda i
troškovnika

Poziv za dostavu ponuda

Pribor za čišćenje i osobnu higijenu

Sredstva za ručno i strojno pranje rublja i suđa

Sredstva za čišćenje


Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave


Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Zamjena podnih obloga na Odjelu za produženo liječenje Interna II i Laboratoriju Specijalne bolnice za produženo liječenje


Poziv za dostavu ponuda za uslugu
održavanja:

“Integralnog bolničkog informacijskog sustava”


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:
– “DRVENI PELETI ZA CENTRALNO GRIJANJE

Pripadajući Troškovnik
Otvaranje ponuda biti 23.10.2019. u 9:00 sati

– “IZRADA I MONTAŽA SOBNIH VRATA S DOVRATNIKOM

Pripadajući Troškovnik

Otvaranje ponuda biti 22.10.2019. u 9:00 sati.


Poziva za dostavu ponuda usluga čišćenja prostora bolnice

TROŠKOVNIK za uslugu čišćenja prostora bolnice 2019.g


Poziva za dostavu ponuda sa pripadajućim troškovnicima.

Poziv za dostavu ponuda projektantski nadzor

Troškovnik Projektantski nadzor.

Datum: 20.08.2019.


Poziv za dostavu ponuda usluga upravljanja projektom

Troškovnik Usluga upravljanja projektom

Datum: 20.08.2019.


Poziva za dostavu ponuda sa pripadajućim troškovnicima.

-“Usluga stručnog Usluga stručnog nadzora nad radovima i usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na energetskoj obnovi zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje -Duga Resa“-
Troškovnik Stručni nadzor 
Troškovnik Koordinator zaštite na radu

Datum: 20.08.2019.


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave „ Dijagnostička radna stanica“ ev.br. 04/19 JN.

Troškovnik dijagnostička radna stanica

Rok za dostavu ponuda: 31.07.2019.g., 10:00 sati

Datum: 24.07.2019.


Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave „Digitalni refurbished mamografski uređaj“ ev.br. 05/19 JN.

Troškovnik za digitalni refurbished mamografski uređaj

Rok za dostavu ponuda: 31.07.2019.g., 10:00 sati.

Datum: 24.07.2019.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave:

 • električna energija – opskrba za 2018. godinu – ev.br. 02/18 JN

Poziv – preuzimanje

Datum: 09.01.2018.


 • REKONSTRUKCIJA VRTNE SJENICE
  • Molimo zainteresirane ponuditelje da u roku dva (2) dana u računovodstvu Specijalne bolnice za produženo liječenje podignete Izvedbeni projekt i Troškovnik za rekonstrukciju vrtne sjenice kako bi mogli predati ponudu za izvođenje radova.
  • Datum: 16.11.2017.

 • Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: BOLESNIČKI KREVETI – ev.br. 04/17 JN
 • Poveznica za preuzimanje: poziv-PDF
 • Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 17.11.2017 11:00

 • Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: BIOKEMIJSKI ANALIZATOR – ev.br. 05/17 JN
 • Poveznica za preuzimanje: poziv-PDF
 • Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 17.11.2017 10:00

 • Poziv na nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave- Ultrazvučni uređaj -kardio internistička konfiguracija (za kardiološku i gastroenterološku ambulantu), Ev.broj: 01/07 MV; Broj objave 2017/S 0F2-0009051
  • Poveznica na elektronički oglasnik javne nabave: EOJN – poveznica
  • Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 05.06.2017 09:00

 • Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti: – Opskrba električnom energijom, Ev.br. 03/17 BV

 • Ponovljeni javni poziv za prodaju kreveta (bolnički kreveti – 30 komada, opće stanje – upotrebljivi, početna cijena 400,00kn)

 • Javni poziv za prodaju kreveta (bolnički kreveti – 30 komada, opće stanje – upotrebljivi, početna cijena 400,00kn)

 • Poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja bolničkog informacijskog sustava (IBIS) ev.br. 02/17 BVArhiva javnih nadmetanja 2012.,2013., 2014. i 2015. godina

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: PREHRAMBENI PROIZVODI, EV.BR. 03/15 MV

Preuzimanje dokumentacije: Dokumentacija za nadmetanje,
Troškovnik – grupa 1 – svježe meso
Troškovnik – grupa 2 – meso peradi i proizvodi od mesa peradi
Troškovnik – grupa 3 – mlijeko i mliječni proizvodi
Troškovnik – grupa 4 – pekarski proizvodi
Troškovnik – grupa 5 – krumpir
Troškovnik – grupa 6 – zamrznuta riba
Troškovnik – grupa 7 – brašno i tjestenina
Troškovnik – grupa 8 – prerađeno povrće
Troškovnik – grupa 9-svježe voće i povrće
Troškovnik – grupa 10 – ostali razni prehrambeni proizvodi
Datum: 25.01.2015.


Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti: LIJEKOVI, EV.BR. 02/15 MV

Preuzimanje dokumentacije: Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik
Datum: 23.01.2015.


Postupak nabave: Pelene za jednokratnu upotrebu, ev.br. 03/15 BV Broj: 02-162-2015

Preuzimanje dokumentacije: Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik
Datum: 16.01.2015.


Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu lož ulja za grijanje, EV.BR. 01/15 MV

Preuzimanje dokumentacije: Dokumentacija,
Datum: 12.01.2015.


Toneri, tinte, informatički materijal – ev.br. 01/15 BV

Preuzimanje dokumentacije: Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik
Datum: 05.01.2015.


Prehrambeni proizvodi MV-02/2014

Preuzimanje dokumentacije: Dokumentacija za nadmetanje , Grupa 1 – Svježe meso , Grupa – 2 Perad , Grupa – 3 Mlijeko i mliječni proizvodi , Grupa- 4 Pekarski proizvodi , Grupa – 5 Krumpir , Grupa – 6 Zamrznuta riba , Grupa – 7 Brašno i tjestenina , Grupa – 8 Prerađeno povrće , Grupa – 9 Svježe voće i povrće , Grupa – 10 Ostali razni prehrambeni proizvodi.


Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa temeljem čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi pokrenula je postupke nabave za sljedeće predmete nabave:

– Uredski materijal – dokumentacija: Ponudbeni list , Poziv na dostavu ponude , Tablica
– Toneri, tinte i ostali informatički materijal – dokumentacija: Ponudbeni list , Poziv na dostavu ponude , Tablica
– Sredstva za čišćenje, panje rublja, suđa i ostalog – dokumentacija: Ponudbeni list , Poziv na dostavu ponude , Tablica
– Ostali predmeti za čišćenje, pranje i higijenu – dokumentacija: Ponudbeni list , Poziv na dostavu ponude , Tablica


Lijekovi MV-01/2014

Preuzimanje dokumentacije: Dokumentacija za nadmetanje, Troškovnik


Uređenje i adaptacija stacionarnog dijela na II.katu-Fizikalna terapija – ev. broj: MV – 04/2013 (Rok za dostavu ponuda je 10.10.2013.)

Preuzimanje dokumentacije u .pdf formatu: Dokumentacija za nadmetanje, Prilog 2-OPCI UVJETI IZGRADNJE, Prilog 2-TROSKOVNIK, Prilog 3- TROSKOVNIK BOLNICA, Prilog 4 BOLNICA DR – tr, Prilog 4- BOLNICA DR PRAZAN, Prilog 5-BOLNICA DUGA RESA


Potrošni medicinski i sanitetski materijal MV – 02/2013 (Preuzimanje dokumentacije u .pdf formatu: Dokumentacija za nadmetanje, Grupa I – okvirne količine, Grupa II – okvirne količine)


Dijagnostički materijal i sredstva za aparat Olympus AU400 – MV–10/2012 (Preuzimanje dokumentacije u .pdf formatu: Dokumentacija za nadmetanje, Tablica godišnjih potreba – okvirne količine)


Uređenje bolničke kuhinje – praonica bijelog suđa MV–06/2012 (Preuzimanje dokumentacije u .doc i .xls formatu: Dokumentacija za nadmetanje, Opći uvjeti gradnje, Troškovnik električne instalacije – dodatak 2, Troškovnik GO radovi – dodatak 3, Troškovnik strojarske instalacije – dodatak 4, Troškovnik strojarske instalacije – dodatak 4A, Troškovnik vodovod i kanalizacija – dodatak 5 )


Prehrambeni proizvodi (Svježe meso) MV–07/2012 (Preuzimanje dokumentacije u .doc i .PDF formatu: Dokumentacija za nadmetanje, Tablica – okvirne količine )


Prehrambeni proizvodi (Pekarski, Razni preh.) MV–03/2012 (Preuzimanje dokumentacije u pdf formatu: Dokumentacija, Grupa I., Grupa II. )


9. Potrošni medicinski i sanitetski materijal MV–04/2012 (Preuzimanje dokumentacije u pdf formatu: Dokumentacija, Grupa I., Grupa II. )


Integralni bolnički informacijski sustav MV-02/2012 – (Preuzimanje dokumentacije u pdf formatu: Dokumentacija, Troškovnik )


11. Bolničke postelje i ormarići EV-01/2012 – (Preuzimanje dokumentacije u pdf formatu: Dokumentacija, Troškovnik )

 • Registar ugovora javne nabave, pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330- 01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Slijedom toga, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa na svojim službenim internet stranicama objavljuje: