Uprava

Radno vrijeme: 07:00 h – 15:00 h
Tel: 047/ 819-098
Fax: 047/ 844-207
e-mail: ravnateljstvo@bolnica-dugaresa.hr

OIB 92512048276
IBAN HR1024000081190007129
SWIFT KOD BIC KALCHR2X

RAVNATELJICA: 

Višnja Mihalić-Mikuljan, dr.med. specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog

ZAMJENIK RAVNATELJA:

Bachir Hoteit, dr.med. specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU:

Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE:

Vesna Lesić, mag.oec.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO – GLAVNA SESTRA BOLNICE:

Davorka Gojak, mag.med.techn.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA PRAVNE POSLOVE:

Sunčica Horvat Peris dipl.iur.

Radno vrijeme: 07:00 h – 15:00 h
Tel: 047/ 819-094
e-mail: kvaliteta@bolnica-dugaresa.hr

ORGANIZACIJA I KONTAKT

Voditelj Jedinice:

Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
Tel: 047 819 090
e-mail: jadranka.golubic@bolnica-dugaresa.hr

Glavna sestra za kvalitetu zdravstvene zaštite, bolničke infekcije i planirani otpust:

Ankica Madžarac, mag.med.techn.
Tel: 047 819 094
e-mail: ankica.madzarac@bolnica-dugaresa.hr

Doktor medicine specijalist internist

Dragan Božičević, dr.med., spec. interne med., subspecijalist dijabetolog-endokrinolog

Specijalist medicinske biokemije
Adrijana Lisac spec. med. biochem i lab.medicine. v.d. voditelj odjela

DJELATNOST JEDINICE

U Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa uspostavljena je organizacijska struktura sustava kvalitete zdravstvene zaštite sukladno Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove NN 31/11;
• predstavnik uprave (pomoćnik ravnatelja za kvalitetu),
• jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite,
• povjerenstvo za kvalitetu,
• povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu,
• predstavnik za kvalitetu svake ustrojstvene jedinice.

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite;

• provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
• provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,
• procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
• sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
• provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,
• predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
• surađuje s Agencijom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,

Jedinica koordinira i sudjeluje u radu svih radnih tijela;

• Povjerenstvo za kvalitetu,
• Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu,
• Povjerenstvo za lijekove,
• Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija,
• Etičko povjerenstvo,
• Radna skupina za edukaciju medicinskih sestara i sestrinsku dokumentaciju.

Sva navedena tijela prate sustav kvalitete svako u svom području, analiziraju mjerene podatke te donose zaključke, uključujući preventivne i korektivne radnje s ciljem poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

S ciljem da se svakom pacijentu osigura pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, djelatnost Jedinice usmjerena je na razvoj sveobuhvatnog sustava temeljenom na modelu upravljanja kvalitetom kao cjelinom uključujući kako zdravstvene, tako i nezdravstvene ustrojstvene jedinice, a aktivnosti usmjerene poboljšanju i osiguranju sustava kvalitete podrazumijevaju uključenost svih zaposlenika.

POVIJEST JEDINICE

Dana 08.09.2015. godine shodno članku 88. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN br.107/07), članku 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti u (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,
12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14), te SOPK. 5. Priloga I. Pravilnika o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN br. 31/11) osnovana je Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, unutar Ravnateljstva Bolnice.

UPRAVNO VIJEĆE

 1. Marko Brodarić, mag.math. – predsjednik,
 2. Maria Stojković, univ.spec.oec., – zamjenica predsjednika,
 3. Sanja Rendić-Miočević, dipl.oec.
 4. Denis Lauš, mag.ing.traff.,
 5. Ljiljana Galić, mag.prim.educ.,
 6. Josip Kovačić, dr.med.spec.
 7. Vladimira Pavlinić, bacc.med.techn

STRUČNO VIJEĆE

 1. Josip Kovačić, dr.med.spec.interne medicine, sub. spec., predsjednik,
 2. Damir Samovojska, dr.med.spec. neurolog, sub. spec., zamjenik predsjednika,
 3. Dragan Božičević, dr.med.spec.interne medicine, sub. spec., član
 4. Bachir Hoteit, dr.med.spec.interne medicine, sub. spec., član,
 5. Vinka Pignar Tomić, dr.med.spec.psihijatar, sub. spec.,  član,
 6. Ana Brbot, dr.med.spec psihijatrije, član,
 7. Branka Petrak Karem, dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije, član,
 8. Snježana Čujko, dr.med.spec.radiolog, sub. spec., član,
 9. Ivana Dujmović, dr.med.spec.radiolog, član,
 10. Silvija Jelić, dr.med.spec.radiolog, sub. spec., član,
 11. Adriana Lisac, spec.med.biochem, član,
 12. Vesna Lesić, mag.oec., pomoćnik za financije, član,
 13. Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit., pomoćnik za kvalitetu, član,
 14. Davorka Gojak, mag.med.techn., pomoćnik za sestrinstvo, član,
 15. Siniša Vanja, dipl.ing., član,
 16. Sunčica Horvat Peris, dipl.iur., član.

RADNIČKO VIJEĆE

 1. Vladimira Pavlinić, bacc.med.techn.
 2. Zdenka Vračević, bacc.med.techn.
 3. Kristina Turkalj, bacc.med.techn.

POVJERENSTVO ZA KVALITETU

1. Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu predsjednik,

2. Dragan Božičević, dr.med.spec., zamjenik predsjednika
3. Bachir Hoteit, dr.med.spec., član
4. Damir Samovojska, dr.med.spec., član
5. Josip Kovačić, dr.med.spec., član
6. Branka Petrak Karem, dr.med.spec., član
7. Snježana Čujko, dr.med.spec., član
8. Adriana Lisac, spec.med.biochem, član
9. Davorka Gojak, mag.med.techn., član
10. Vesna Lesić, mag.oec., član
11. Sunčica Horvat Peris, dipl.iur., član
12. Siniša Vanja, dipl.ing., član
13. Ankica Madžarac, mag.med.techn., član

POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI NADZOR

 1. Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit.- predsjednik,
 2. Dragan Božićević, dr.med., spec. dijabetolog – endokrinolog- zamjenik predsjednika,
 3. Bachir Hoteit, dr.med., spec. kardiolog,
 4. Josip Kovačić, dr.med., spec.gastroenterolog,
 5. Damir Samovojska, dr.med., spec.neurolog,
 6. Ankica Madžarac, mag.med.techn.,
 7. Zdenka Vrtačević, bacc.med.techn.

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

1. Dragan Božićević, dr.med.spec, predsjednik Povjerenstva
2. Bachir Hoteit, dr.med.spec, član,
3. Damir Samovojska, dr.med.spec, član,
4. Josip Kovačić, dr.med.spec, član,
5. Vinka Pignar Tomić, dr.med.spec, član,
6. Adriana Borovac, farmaceutski tehničar, član.

POVJERENSTVO ZA BOLNIČKE INFEKCIJE

1. Vesna Tutek, dr.med.spec. infektolog, predsjednik,
2. Jelica Magdić, dr.med.spec., mikrobiolog,
3. Dragan Božičević, dr.med.spec., član,
4. Davorka Gojak, mag.med.techn., član,
5. Višnja Mihalić-Mikuljan, dr.med.spec., član,
6. Renata Hlaj, dr.med.spec. epidemiolog, član,
7. Jadranka Golubić, univ.mag.admin.sanit., član,
8. Josip Kovačić, dr.med.spec., član,
9. Ankica Madžarac, mag.med.techn., član.

ETIČKO POVJERENSTVO

 1. Damir Samovojska, dr.med., spec., predsjednik
 2. Josip Kovačić, dr.med.spec., član
 3. Višnja Mihalić-Mikuljan, dr.med.spec., član
 4. Tamara Budišin, struč.spec.oec, član
 5. Marko Brodarić, mag.math., član

Zamjenici članova:

 1. Bachir Hoteit, dr.med.spec., zamjenik predsjednika
 2.  Dragan Božičević, dr.med.spec., zamjenik člana
 3.  Jadranka Golubić, univ. mag. admin.sanit., zamjenik člana
 4.  Siniša Vanja, dipl. ing., zamjenik člana
 5.  Margareta Samovojska, dr.med.dent., zamjenica član

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Sunčica Horvat Peris, dipl.iur.