Psihijatrijska ambulanta

RADNO VRIJEME

utorak-petak 7 – 15 h

ponedjeljak 14 – 21 h (radno vrijeme je podložno promjenama, ovisno o dežurstvima liječnika.

Za informacije kontaktirati šalter centralnog naručivanja)

LIJEČNICI

Liječnik: Vinka Pignar Tomić, dr.med.spec. psihijatar
Ana Brbot, dr.med. spec. psihijatar

ZDRAVSTVENE USLUGE I DIJAGNOSTIKA

  • prvi pregled
  • kontrolni pregled
  • psihoterapija

NARUČIVANJE

Sve informacije u vezi naručivanja na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage možete dobiti u centralnoj jedinici za bolničko naručivanje.

Tel:  047 819 087