1. NARUČIVANJE BOLESNIKA

U Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa (u daljnem tekstu: Bolnica) ne postoji hitan prijam bolesnika.

U Bolnicu se:

 • premještaju bolesnici iz drugih zdravstvenih ustanova nakon što ustanova proslijedi povijest bolesti o aktualnom stanju bolesnika,
 • primaju bolesnici prema preporuci bolničkog specijaliste (fizijatar, internist, neurolog, ..),
 • primaju bolesnici na zahtjev liječnika obiteljske medicine koji je obvezan proslijediti povijest bolesti o aktualnom stanju bolesnika.
 1. PREMJEŠTAJI IZ DRUGIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ukoliko stanje bolesnika zahtjeva produženo liječenje u našoj Bolnici nakon liječenja u akutnoj bolnici, potrebno je našem Prijemnom uredu dostaviti povijest bolesti/zahtjev za premještaj bolesnika koja obvezno treba sadržavati:

 • osnove podatke o bolesniku, obitelji/skrbniku bolesnika, kontakt socijalnog radnika ako je bolesnik u nadležnosti socijalne skrbi, te adresu na koju će bolesnik biti otpušten,
 • istinite podatke o aktualnom stanju bolesnika (uključujući psihičko stanje bolesnika jer bolnica nije predviđena za liječenje težih psihičkih bolesnika, te stanje svijesti obzirom da se do daljnjega ne primaju bolesnici u stanju vigilne kome),
 • sve podatke i eventualne mikrobiološke nalaze ako su relevantni (brisevi dekubitalnih rana, postoperativnih rana, ulkusa, urinokulture, hemokulture, mikrobiološke nalaze stolice, Mycobacterium tuberculosis, bris traheostome i/ili aspirat bronha).

Nakon što Prijemi ured primi povijest bolesti/zahtjev za premještaj, liječnici Bolnice će odlučiti o nastavku liječenja u našoj bolnici i u kratko vrijeme će Prijemni ured odgovoriti na zahtjev.Prilikom premještaja bolesnik obvezno treba imati adekvatnu medicinsku dokumentaciju (uputnicu za bolničko liječenje i otpusno pismo) jer u protivnom ne može biti hospitaliziran. 

 1. PRIJAM BOLESNIKA NA PREPORUKU BOLNIČKOG SPECIJALISTE I LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE

Bolesnici mogu biti primljeni u našu Bolnicu prema preporuci bolničkog specijaliste, a nakon pregleda u ambulanti naše poliklinike.Nakon pregleda s preporukom za hospitalizaciju se javljaju u Prijemni ured naše Bolnice gdje se uzimaju potrebni podaci o bolesniku.

Bolesnika se iz Prijemnog ureda poziva nekoliko dana prije hospitalizacije, kako bi se mogla osigurati uputnica za bolničko liječenje.Ukoliko liječnik obiteljske medicine postavi indikaciju za produženo liječenje, obvezno Prijemnom uredu dostavlja povijest bolesti/zahtjev za premještaj koji treba sadržavati:

 • osnove podatke o bolesniku, obitelji/skrbniku bolesnika, kontakt socijalnog radnika ako je bolesnik u nadležnosti socijalne skrbi i adresu na koju će bolesnik biti otpušten,
 • istinite podatke o aktualnom stanju.

Nakon što Prijemi ured zaprimi povijest bolesti/zahtjev za prijem, liječnici Bolnice će odlučiti o prijemu i u kratko vrijeme će Prijemni ured odgovoriti na zahtjev za prijem.

 1. POSTUPAK KOD PRIJEMA
 • bolesnik, obitelj/skrbnik bolesnika; zdravstveni djelatnik sanitetskog vozila, javljaju se u Prijemni ured s uputnicom za bolničko liječenje i popratnom medicinskom dokumentacijom,
 • Prijemni ured će ponovno provjeriti dokumentaciju bolesnika (zdravstveno osiguranje; podatke o bolesniku, obitelji/skrbnicima; socijalnom radniku, adresu na koju će se bolesnik vratiti), izvršiti upis bolesnika i uputiti na predviđeni odjel produženog liječenja ili na Odjel palijativne skrbi,
 • bolesnici se primaju u bolnicu do 14 sati, izuzev premještaja iz drugih zdravstvenih ustanova,
 • na odjelu se bolesnik javlja glavnoj sestri odjela koja ga smješta u bolesničku sobu,
 • nakon smještaja u bolesničku sobu bolesnika će pregledati odjelni liječnik,
 • Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa ne odgovara za novac i ostale vrijedne stvari bolesnika.