Odjel za  produženo  liječenje I –  interna medicina

VODITELJ ODJELA

Bachir Hoteit, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

Tel: 047/819-073; 047/819-071

E-mail:  bachir.hoteit@bolnica-dugaresa.hr

GLAVNA SESTRA ODJELA

Elvira Car, bacc.med.techn.

Tel: 047/819-085

E-mail:  elvira.car@bolnica-dugaresa.hr

ZAPOSLENICI

U zdravstvenu skrb pacijenata uključene su medicinske sestre, medicinski tehničari, fizioterapeuti i njegovatelji.

O ODJELU

Odjel je smješten na 3. katu bolnice (potkrovlje) i kapaciteta je 44 kreveta u dvokrevetnim sobama sa zajedničkim sanitarnim čvorom između dvije sobe te jednim apartmanom.

Na odjelu se omogućava daljnja zdravstvena skrb pacijentima s potrebom nastavka liječenja po završenom liječenju u općim bolnicama, klinikama i kliničkim bolničkim centrima.

Prijem na odjel indiciran je i temeljem preporuke nadležnog liječnika obiteljske medicine s uputnicom za bolničko liječenje, za pacijente kod kojih je zbog dokazane bolesti došlo do pogoršanja i potrebna je dugotrajnija zdravstvena skrb.

Također, hospitaliziraju se pacijenti kojima je potrebna internistička i druga medicinska obrada radi eventualnih novonastalih stanja, a u liječenje pacijenata na odjelu su uključeni specijalisti interne medicine (kardiolog, gastroenterolog), psihijatar, neurolog, fizijatar.

Odluku o duljini boravka na odjelu donosi voditelj odjela ili drugi liječnik koji skrbi o pacijentu. Plan otpusta pacijenta dogovara se s obitelji/skrbnikom.

Liječničke informacije svakim danom od 13 – 15 h osobno ili u dogovoru s liječnikom.