Odjel za produženo liječenje – fizikalna medicina

VODITELJ ODJELA

Branka Petrak Karem dr.med, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Tel: 047/819-073

GLAVNA SESTRA ODJELA

Marica Lovrenović Benić, bacc.med.techn.
Tel: 047/819-073
Email: marica.lovrenovic@bolnica-dugaresa.hr

ZAPOSLENICI

Branka Petrak Karem dr.med, specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Iva Jengić, bacc.fizioterapije – glavni fizioterapeut

U zdravstvenoj skrbi pacijenata sudjeluju medicinske sestre, medicinski tehničari, fizioterapeuti i njegovatelji.

O ODJELU

Odjel fizikalne medicine nalazi se na 2. katu bolnice i kapaciteta je 30 kreveta s dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama. Na istom katu nalazi se prostrana terasa namijenjena za odmor i relaksaciju pacijenata.

Odjel je namjenjen liječenju i rehabilitaciji pacijenata nakon operacijskih zahvata na lokomotornom sustavu, pacijentima sa reumatskim i  neurološkim bolestima te degenerativnim oboljenjima kralježnice i zglobova.

U sklopu odjela  nalazi se dvorana  za fizikalnu terapiju opremljena uređajima za elektroterapiju, zatim ultrazvukom, laserom, magnetom i parafinom.

Prijem na odjel indiciran je  na temelju dijagnoze i funkcionalnog statusa kojeg određuje specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, ortoped, kirurg ili neurolog.

Liječničke informacije svakim danom od 14 – 15 h osobno ili u dogovoru s liječnikom.