Odjel za palijativno liječenje

VODITELJ ODJELA

Josip Kovačić, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog
Tel: 047/819-074
E-mail: josip.kovacic@bolnica-dugaresa.hr

GLAVNA SESTRA ODJELA

Zdenka Vračević, bacc.med.techn.
Tel:  047/819-074
E-mail: zdenka.vracevic@bolnica-dugaresa.hr

ZAPOSLENICI

U zdravstvenoj skrbi pacijenata sudjeluju medicinske sestre, medicinski tehničari, fizioterapeuti i njegovatelji.

PALIJATIVNA SKRB

Palijativna skrb je aktivna, sveobuhvatna skrb za pacijenta čija bolest više ne reagira na diferentno liječenje te se dalje nastavlja simptomatsko liječenje uz socijalnu, psihološku i duhovnu potporu. Interdisciplinarna je u svom pristupu, obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Afirmira život, a smrt smatra normalnim procesom. Palijativna skrb smrt niti ubrzava niti je odgađa, već nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.

O ODJELU

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa je otvorila Odjel za palijativnu skrb 01. siječnja 2015. godine s kapacitetom 10 kreveta.Boravak je ograničen na maksimalno 28 dana temeljem odluke HZZO-a.

Na odjel se primaju bolesnici:

▪ po preporuci bolničkog specijaliste iz akutnih bolnica kod kojih je završeno diferentno liječenje i imaju postavljenu palijativnu dijagnozu te su uvedeni u registar palijativne skrbi
▪ po preporuci nadležnog liječnika obiteljske medicine s uputnom palijativnom dijagnozom
▪ na zahtjev obitelji koja skrbi o palijativnom bolesniku radi predaha obitelji

Na odjelu se omogućava palijativna skrb teško oboljelima, u terminalnoj fazi maligne bolesti, kroničnih internističkih bolesti te neurodegenerativnih neuroloških bolesti.

Bolnički palijativni tim provodi cjelokupnu palijativnu skrb pri čemu se svaka odluka usmjerava na dobrobit bolesnika i obitelj/skrbnika bolesnika.  Izbjegava se „terapijska upornost“ koja produžava patnje bolesnika, imajući na umu da smrt nije neuspjeh. Timskim pristupom se ispunjavaju potrebe bolesnika i njegove obitelji. Tim se sastoji od liječnika specijalista interne medicine, neurologa, fizijatra,   medicinskih sestara, fizioterapeuta, a prema potrebi i specijalista psihijatra, anesteziologa te duhovnika.

U svakodnevnom radu postoji suradnja s drugim odjelima unutar bolnice, a provode se i aktivnosti povezivanja  stacionarne i izvanstacionarne palijativne skrbi u cjelinu te uspostave sustava palijativne skrbi sa županijskim koordinatorom. Posebno se to odnosi na dogovor i planiranje prijema te premještaja bolesnika nakon hospitalizacije natrag u mjesto življenja i na mogućnost daljnjeg planskog zbrinjavanja takvog bolesnika u krugu obitelji.

Odjel se nalazi u prizemlju zgrade sa zasebnim vanjskim ulazom te obitelj može biti uz bolesnika tijekom cijelog dana.

Informacije o bolesniku svakim danom u dogovoru s liječnikom.