Neurološka ambulanta

KONTAKT

Tel:  047 819 088

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak, utorak i četvrtak  prijepodne – od 7 do 15 sati
Srijeda  poslijepodne – od 13 do 21 sat
Radno vrijeme je podložno promjenama, ovisno o dežurstvima liječnika.
Za informacije kontaktirati šalter centralnog naručivanja.

LIJEČNICI

Damir Samovojska, dr.med., specijalist neurolog, uži specijalist neurodegenerativnih bolesti

ZDRAVSTVENE USLUGE I DIJAGNOSTIKA

  • pregled neurologa
  • Color dopler karotidnih i vertebralnih arterija
  • transkranijalni dopler (TCD)
  • elektromioneurografija (EMNG)

NARUČIVANJE

Sve informacije u vezi naručivanja na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage možete dobiti u centralnoj jedinici za bolničko naručivanje.

Tel:  047 819 087