Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za radno mjesto čistačice u sustavu sa posebnim uvjetima rada otvoren je od 15.05.2024.g. do 22.05.2024.g. (pdf)

Datum: 14.05.2024.


Odluku o prijemu u službu  na odredeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla na radno mjesto viši savjetnik za proračun i knjigovodstvo u glavnoj knjizi u Službi za ekonomsko financijske poslove

Datum: 14.05.2024.


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za Višeg savjetnika za proračun i knjigovodstvo u glavnoj knjizi u Službi za ekonomsko financijske poslove :

1 izvršitelj, uvjeti: dipl.oec./magistar ekonomije i 5 godina radnog iskustva u struci.

Natječaj je otvoren od dana 25.04.2024.g. do 03.05.2024.g.

Datum: 25.04.2024.


Odluku o prijemu u službu za dolje navedeni natječaj

Datum: 23.04.2024.

Obavijest o testiranju za dolje navedeni natječaj

Datum: 16.04.2024.

Natječaj za prijem u javnu službu za:

3 medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme.

Objavljen je na stranicama HZZ-a i Specijalne bolnice za produženo liječenje i otvoren je od 29.03.2024.g. do 12.04.2024.g.

Datum: 29.03.2024.


Odluke o izboru kandidata za natječaj 3 čistačice 1 radnik u praonici rublja.

Datum: 27.12.2023.


OBAVIJEST  o testiranju vezana uz  natječaj za prijam u radno odnos na neodređeno za 3 čistačice i 1 radnika u praoni rublja. 

Datum: 22.12.2023.


Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radna mjesta čistačice  – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme (Uvjeti: NKV, završena osmogodišnja škola) i radnik u praoni rublja-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (Uvjeti: NKV, završena osmogodišnja škola)

Otvoren je od 11.12.2023.g. do 19.11.2023.g.

Datum: 11.12.2023.


Odluku o izboru kandidata za radno mjesto administrativni tajnik ravnatelja.

Datum: 04.12.2023.


Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto administrativni tajnik ravnatelja.

Nastavno na prethodni natječaj objavljen,16.11.2023.

Datum: 30.11.2023.


Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za radno mjesto administrativnog tajnika ravnatelja otvoren je od 17.11. do 27.11.2023.g.(doc) (pdf)

Datum: 16.11.2023.


Odluka o prijemu u radni odnos – pripravnički staž:

 • korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a

Datum: 07.11.2023.


Odluka o prijemu u radni odnos :

 • čistačica 1 izvršitelj
 • medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja

Datum: 07.11.2023.


Natječaj za reizborna radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima- mandat od 4 godine – voditelji odjela. (Pdf) (Doc)

Natječaj je otvoren od dana 03.11.2023.g. do 10.11.2023.g. ,

Natječaj je objavljen  u Narodnim Novinama i stranicama HZZ .

Datum: 02.11.2023.


Obavijest o testiranju za natječaj od 16.10.2023.

 • čistačica 1 izvršitelj
 • medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja

Datum: 31.10.2023.


Natječaj za prijem pripravnika:

 • korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja HZZ-a

Otvoren je od 17.10.-27.10.2023.g.

Datum: 16.10.2023.


Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto za:

 • čistačica 1 izvršitelj
 • medicinska sestra/tehničar 3 izvršitelja

Otvoren je od 17.10.-25.10.2023.g.

Datum: 16.10.2023.


O D L U K A

U radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto doktora medicine

U radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto čistačice


ODLUKA:

U radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža, korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a na radno mjesto

 • Fizioterapeutski tehničar 1 izvršitelj, u trajanju od 12 mjeseci
  Prvostupnik fizioterapije 1 izvršitelj, u trajanju od 12 mjeseci

Obavijest za testiranje kandidata

 • za radno mjesto Prvostupnik/ca fizioterapije
 • za radno mjesto Fizioterapeutski tehničar/ka

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto za sljedeća radna mjesta: čistačica-2 izvršitelja i doktor medicine -1 izvršitelj otvoren je od 22.09.2023.g. do 29.09.2023.g.


Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za radna mjesta:

 1. Prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;

Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije;

2.Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

Uvjet: SSS/IV – fizioterapeutski tehničar.

Natječaj je otvoren od dana 13.09.2023.g do 22.09.2023.g


Odluke o izboru za pripravnike

Datum: 23.05.2023.


Odluka o izboru kandidata svibanj 2023 i poništenje natječaja

Datum: 17.05.2023.


Dopuna obavijesti o testiranju  za radno mjesto Viši stručni savjetnik za opće poslove i pisarnicu , neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj.

Datum: 15.05.2023.


Obavijest o testiranju

Po objavljenom javnom natječaju,koji je bio otvoren u periodu od 25.04.2023.g. do 05.05.2023.g..

Datum: 11.05.2023.


Ponovljeni natječaj za prijam pripravnika korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a za radna mjesta prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno -laboratorijskog tehničara

Natječaj otvoren je od 02.05.2023. g. do 12.05.2023 .g.

Datum: 28.04.2023.


ODLUKA

Natječaj se poništava iz razloga jer nije pristigla niti jedna prijava koja odgovara uvjetima natječaja.

Natječaj će se ponoviti u kratkom roku.

Datum: 27.04.2023.


N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena odsutnog djelatnika)
 • Viši stručni savjetnik za opće poslove i pisarnicu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
 • Kuhar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj je otvoren od 25.04.2023. do 05.05.2023.g.

Datum: 24.04.2023.


Odluka o izboru kandidata  za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto za Višeg stručnog referenta za obračun plaća, poreza i doprinosa i poslove blagajne -službenik

Datum: 20.04.2023.


Obavijest o testiranju Višeg stručnog referenta za obračun plaća, poreza i doprinosa i poslove blagajne -službenik

Datum: 19.04.2023.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto:

 1. Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;

Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike  ;

 1. Zdravstveno-laboratorijski  tehničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

Uvjet: SSS/IV –zdravstveno-laboratorijski tehničar.

Natječaj je otvoren od 04.04.2023.-17.04.2023.g.

Datum: 03.04.2023.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto za Višeg stručnog referenta za obračun plaća, poreza i doprinosa i poslove blagajne -službenik-

radno mjesto I vrste, uvjeti: VSS/VII 1- dipl.oec./magistar ekonomije i 2 godina radnog iskustva u struci

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj web stranici http://www.bolnica-dugaresa.hr/ u zatvorenoj kuverti, poštom preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, 47 250 Duga Resa, J. Jeruzalema br. 7., s naznakom «prijava na natječaj».

Preuzmite OVDJE (doc)
(Pdf)

Natječaj je otvoren od dana 03.04.2023.g. do 12.04.2023.g.

Datum: 03.04.2023.


Odluka o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medinske sestre

Odluka o izboru kandidata

Datum: 16.02.2023.


Obavijest o izboru kandidata:

obavijest o prijemu u službu med. lab. ing.

Datum: 14.02.2023.


Obavijesti o testiranju kandidata:

za natječaj objavljen 19.01.2023.

Datum: 08.02.2023.


N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena odsutnog djelatnika)
 • Medicinsko -laboratorijski inženjer, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj je otvoren od 20.01.2023. do 02.02.2023.g.

Datum: 19.01.2023.


Odluka za  prijam u radni odnos :

Odluka (doc)

Odluka (pdf)

Datum: 22.11.2022.


Obavijest o testiranju:

Utvrđuje se da je dana  03.11 2022.g. na službenim stranicama HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa objavljen javni natječaj, te da je bio otvoren u periodu od 03.11.2022.g.  do11.11.2022.g..

Utvrđuje se da su za radno mjesto 1. Medicinska sestra/tehničar   na određeno vrijeme zaprimljeno 6 pravodobnih i potpunih prijava , te su se svi kandidati prijavili i na neodređeno vrijeme za ovo radno mjesto.

Konstatira se da niti jedan od kandidata ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima…..

Opširnije (doc)

Opširnije (pdf)

Datum: 20.11.2022.


Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta :

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i  Medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja na određeno vrijeme(pdf) i (doc)

natječaj je otvoren od dana 03.11.2022.g. do 11.11.2022.g. .

Datum: 02.11.2022.


Odluka o prijemu u radni odnos na određeno – pripravnički staž :

– pripravnici fizioterapije VŠS.

Datum: 19.10.2022.


Obavijest o testiranju i poziv kandidatima na testiranje:

Konstatira se da je dana 23.09.2022.g. na HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa objavljen javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ, te da je bio otvoren u periodu od 23.09.2022.g. do 04.10.2022.g.

Prvostupnik/ca fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Uvjet: VŠS/VI – prvostupnik fizioterapije

Datum: 13.10.2022.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijemeradi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto:
1. Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;
Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije; ( doc)

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto

Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci otvoren je od 23.09.2022.g. do 04.10.2022.g. , objavljen na službenim stranicama Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Datum: 22.09.2022.


 Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa (word)

 Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa (pdf)

Datum: 07.09.2022.


Testiranje kandidata pripravnika fizioterapeutskih tehničara izvršit će se dana 20.06.2022.g. u 11 sati

Datum: 17.06.2022.


Odluka o prijemu u službu

Datum: 14.06.2022.


Testiranje kandidata po javnom natječaju za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme za radna mjesta medicinske sestre/ tehničara i njegovatelja/bolničara održati će se 14.06.2022.g. u 9,30 i 10,30 sati.

Datum: 10.06.2022.


Odluku o izboru i djelomičnom poništenju natječaja

Datum: 22.06.2022.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto: 

 1. Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;

Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije;

2.Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

Uvjet: SSS/IV – fizioterapeutski tehničar.

Datum: 31.05.2022.


Natječaj za:

Prijave na natječaj predaju se u zatvorenim omotnicama putem pošte na našu adresu: Specijalna bolnica za produženo liječenje-Duga Resa, J. Jeruzalema 7, 47250 Duga Resa.

Datum: 19.05.2022.


Odluka o odabiru:

– za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, sss  – 2 izvršitelja

za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za opće poslove i pisarnicu

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Datum: 30.12.2021.


Natječaj za  prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

– za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, sss  – 2 izvršitelja

za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za opće poslove i pisarnicu

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Testiranje će se održati dana 30.12.2021.g. u 09,00 sati uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Datum: 28.12.2021.


 

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Viši stručni savjetnik za opće poslove i pisarnicu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaj je otvoren od dana 15.12.2021.g. do dana 23.12.2021.g.

Datum: 15.12.2021.


Odluka za prijem u radni odnos
na neodređeno :
za 2 njegovatelja/bolničara.

Datum: 11.11.2021.


Odluku za prijem u radni odnos na neodređeno:

za 3 medicinske sestre/tehničara.

Datum: 10.11.2021.


OBAVIJET o testiranju za natječaji  prijam u radni odnos  za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Njegovatelj/bolničar, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Datum: 05.11.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Njegovatelj/bolničar, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Datum: 22.10.2021.


Odluku za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla

Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 24.09.2021

Datum: 15.10.2021.


OBAVIJET o testiranju za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za sljedeća radna mjesta:
Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 24.09.2021.

Datum: 08.10.2021.


Odluku za prijem pripravnika nakon provedenog testiranja

Datum: 27.10.2021.


Obavijest o testiranju i poziv kandidatima na testiranje:

 1. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 3. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj
 4. Fizioterapeutski tehničar/ka – 1 izvršitelja

Datum: 25.10.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a otvoren je od 08.10.2021.g.do 19.10.2021.g., te je objavljen u oglasnom dijelu Narodnih Novina i HZZ-u.

Datum: 08.10.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za sljedeća radna mjesta:
Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme

Datum: 24.09.2021.


Odluka o stavljanju izvan snage odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme broj 02-02-2955/21 od 06.09 2021.g.

Datum: 27.09.2021.


Odluka o prijemu

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnika na radno mjesto.

Datum: 10.09.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnika na radno mjesto.

Datum: 20.08.2021.


Odluka za prijam u radni odnos na određeno vrijeme medicinske sestre/ tehničara.

Datum: 23.07.2021.


Natječaj za prijem u radni odnos medicinske sestre/ tehničara

Datum: 23.06.2021.


Odluka o poništavanju natječaja za prijam pripravnika.

Datum: 23.06.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za radna mjesta:

 1. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 3. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj
 4. Fizioterapeutski tehničar/ka – 2 izvršitelja

Natječaj je otvoren od dana 04.06.2021.g. do 15.06.2021.g., odnosno 10 dana, a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem.

Datum: 04.06.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos 2 medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana 04.06.2021.g. do 15.06.2021.g., a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem

Datum: 04.06.2021.


Odluku o poništenju natječaja

Datum: 04.05.2021.


Odluka za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a

Datum: 23.04.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto.

Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaj je otvoren od dana 16.04.2021.g. do 01.05.2021.g., a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem.

Datum: 16.04.2021.


Konstatira se da je Komisija utvrdila listu kandidata za testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a, po javnom natječaju objavljenom 23.03.2021.g. u Narodnim Novinama, HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa otvorenom od 23.03.2021.g. do 31.03.2021.g.

Natječaj je bio raspisan za sljedeća radna mjesta:

 1. Prvostupnik/ca fizioterapije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 3. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 4. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj

5.  Fizioterapeutski tehničar/ka – 3 izvršitelja

Više pogledate OVDJE

Datum: 12.04.2021.


Natječaj za prijam pripravnika korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ

Natječaj za prijam pripravnika korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ otvoren je od 24.03.2021.g. do 31.03.2021.g.

Datum: 24.03.2021.


Odluku o odabiru kandidata po provedenom javnom natječaju:

– na radno mjesto njegovatelja/bolničara
na neodređeno vrijeme

Datum: 05.02.2021.


Obavijest za prijam u radni odnos

– na radno mjesto njegovatelja/bolničara
na neodređeno vrijeme

Datum: 28.01.2021.


Odluka za prijam u radni odnos

-radno mjesto njegovatelj/bolničar na neodređeno vrijeme

Natječaj otvoren od 08.01.2021. do 18.01.2021., te objavljen na službenim stranicama HZZO i Narodnim Novinama – oglasni dio.

Datum: 11.01.2021.


Arhiva natječaja 2020.g.

Arhiva natječaja 2019.g.

Arhiva natječaja 2018.g.

Arhiva natječaja 2017.g.

Arhiva natječaja 2016.g.

Arhiva natječaja  2015.g.

Arhiva natječaja 2012., 2013., i 2014.g.