Odluka o prijamu u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto medinske sestre

Odluka o izboru kandidata

Datum: 16.02.2023.


Obavijest o izboru kandidata:

obavijest o prijemu u službu med. lab. ing.

Datum: 14.02.2023.


Obavijesti o testiranju kandidata:

za natječaj objavljen 19.01.2023.

Datum: 08.02.2023.


N A T J E Č A J za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena odsutnog djelatnika)
 • Medicinsko -laboratorijski inženjer, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj je otvoren od 20.01.2023. do 02.02.2023.g.

Datum: 19.01.2023.


Odluka za  prijam u radni odnos :

Odluka (doc)

Odluka (pdf)

Datum: 22.11.2022.


Obavijest o testiranju:

Utvrđuje se da je dana  03.11 2022.g. na službenim stranicama HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa objavljen javni natječaj, te da je bio otvoren u periodu od 03.11.2022.g.  do11.11.2022.g..

 

Utvrđuje se da su za radno mjesto 1. Medicinska sestra/tehničar   na određeno vrijeme zaprimljeno 6 pravodobnih i potpunih prijava , te su se svi kandidati prijavili i na neodređeno vrijeme za ovo radno mjesto.

Konstatira se da niti jedan od kandidata ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima…..

Opširnije (doc)

Opširnije (pdf)

Datum: 20.11.2022.


Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta :

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme i  Medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja na određeno vrijeme(pdf) i (doc)

natječaj je otvoren od dana 03.11.2022.g. do 11.11.2022.g. .

Datum: 02.11.2022.


Odluka o prijemu u radni odnos na određeno – pripravnički staž :

– pripravnici fizioterapije VŠS.

Datum: 19.10.2022.


Obavijest o testiranju i poziv kandidatima na testiranje:

Konstatira se da je dana 23.09.2022.g. na HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa objavljen javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ, te da je bio otvoren u periodu od 23.09.2022.g. do 04.10.2022.g.

Prvostupnik/ca fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Uvjet: VŠS/VI – prvostupnik fizioterapije

Datum: 13.10.2022.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijemeradi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto:
1. Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;
Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije; ( doc)

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto

Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci otvoren je od 23.09.2022.g. do 04.10.2022.g. , objavljen na službenim stranicama Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Datum: 22.09.2022.


 Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa (word)

 Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Specijalne bolnice za produženo liječenje-Duga Resa (pdf)

 

Datum: 07.09.2022.


Testiranje kandidata pripravnika fizioterapeutskih tehničara izvršit će se dana 20.06.2022.g. u 11 sati

Datum: 17.06.2022.


Odluka o prijemu u službu

Datum: 14.06.2022.


Testiranje kandidata po javnom natječaju za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme za radna mjesta medicinske sestre/ tehničara i njegovatelja/bolničara održati će se 14.06.2022.g. u 9,30 i 10,30 sati.

Datum: 10.06.2022.


Odluku o izboru i djelomičnom poništenju natječaja

Datum: 22.06.2022.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZZ za radno mjesto: 

 1. Prvostupnik fizioterapije – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci;

Uvjet: VŠS/VI-prvostupnik fizioterapije;

2.Fizioterapeutski tehničar – 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci:

Uvjet: SSS/IV – fizioterapeutski tehničar.

Datum: 31.05.2022.


Natječaj za:

Prijave na natječaj predaju se u zatvorenim omotnicama putem pošte na našu adresu: Specijalna bolnica za produženo liječenje-Duga Resa, J. Jeruzalema 7, 47250 Duga Resa.

Datum: 19.05.2022.


Odluka o odabiru:

– za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, sss  – 2 izvršitelja

za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za opće poslove i pisarnicu

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Datum: 30.12.2021.


Natječaj za  prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

– za radno mjesto medicinska sestra/tehničar, sss  – 2 izvršitelja

za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za opće poslove i pisarnicu

1 izvršitelj na određeno vrijeme

Testiranje će se održati dana 30.12.2021.g. u 09,00 sati uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Datum: 28.12.2021.


 

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Viši stručni savjetnik za opće poslove i pisarnicu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaj je otvoren od dana 15.12.2021.g. do dana 23.12.2021.g.

Datum: 15.12.2021.


Odluka za prijem u radni odnos
na neodređeno :
za 2 njegovatelja/bolničara.

Datum: 11.11.2021.


Odluku za prijem u radni odnos na neodređeno:

za 3 medicinske sestre/tehničara.

Datum: 10.11.2021.


OBAVIJET o testiranju za natječaji  prijam u radni odnos  za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Njegovatelj/bolničar, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Datum: 05.11.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 • Medicinska sestra/tehničar  – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme
 • Njegovatelj/bolničar, 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Datum: 22.10.2021.


Odluku za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla

Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 24.09.2021

Datum: 15.10.2021.


OBAVIJET o testiranju za natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za sljedeća radna mjesta:
Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme, od 24.09.2021.

Datum: 08.10.2021.


Odluku za prijem pripravnika nakon provedenog testiranja

Datum: 27.10.2021.


Obavijest o testiranju i poziv kandidatima na testiranje:

 1. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 3. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj
 4. Fizioterapeutski tehničar/ka – 1 izvršitelja

Datum: 25.10.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a otvoren je od 08.10.2021.g.do 19.10.2021.g., te je objavljen u oglasnom dijelu Narodnih Novina i HZZ-u.

Datum: 08.10.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega posla za sljedeća radna mjesta:
Čistačica  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Radnik u praoni rublja-  1 izvršitelj na određeno vrijeme

Datum: 24.09.2021.


Odluka o stavljanju izvan snage odluke o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme broj 02-02-2955/21 od 06.09 2021.g.

Datum: 27.09.2021.


Odluka o prijemu

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnika na radno mjesto.

Datum: 10.09.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto

Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka radnika na radno mjesto.

Datum: 20.08.2021.


Odluka za prijam u radni odnos na određeno vrijeme medicinske sestre/ tehničara.

Datum: 23.07.2021.


Natječaj za prijem u radni odnos medicinske sestre/ tehničara

Datum: 23.06.2021.


Odluka o poništavanju natječaja za prijam pripravnika.

Datum: 23.06.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za radna mjesta:

 1. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 3. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj
 4. Fizioterapeutski tehničar/ka – 2 izvršitelja

Natječaj je otvoren od dana 04.06.2021.g. do 15.06.2021.g., odnosno 10 dana, a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem.

Datum: 04.06.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos 2 medicinske sestre/tehničara na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana 04.06.2021.g. do 15.06.2021.g., a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem

Datum: 04.06.2021.


Odluku o poništenju natječaja

Datum: 04.05.2021.


Odluka za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a

Datum: 23.04.2021.


Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnika na radno mjesto.

Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelj na određeno vrijeme

Natječaj je otvoren od dana 16.04.2021.g. do 01.05.2021.g., a način prijave je predaja dokumentacije poštanskim putem.

Datum: 16.04.2021.


Konstatira se da je Komisija utvrdila listu kandidata za testiranje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  radi obavljanja pripravničkog staža korištenjem mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a, po javnom natječaju objavljenom 23.03.2021.g. u Narodnim Novinama, HZZ i službenoj stranici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa otvorenom od 23.03.2021.g. do 31.03.2021.g.

Natječaj je bio raspisan za sljedeća radna mjesta:

 1. Prvostupnik/ca fizioterapije – 1 izvršitelj
 2. Prvostupnik/ca radiološke tehnologije – 1 izvršitelj
 3. Prvostupnik/ca medicinsko-laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
 4. Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka – 1 izvršitelj

5.  Fizioterapeutski tehničar/ka – 3 izvršitelja

Više pogledate OVDJE

Datum: 12.04.2021.


Natječaj za prijam pripravnika korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ

Natječaj za prijam pripravnika korištenjem mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ otvoren je od 24.03.2021.g. do 31.03.2021.g.

Datum: 24.03.2021.


Odluku o odabiru kandidata po provedenom javnom natječaju:

– na radno mjesto njegovatelja/bolničara
na neodređeno vrijeme

Datum: 05.02.2021.


Obavijest za prijam u radni odnos

– na radno mjesto njegovatelja/bolničara
na neodređeno vrijeme

Datum: 28.01.2021.


Odluka za prijam u radni odnos

-radno mjesto njegovatelj/bolničar na neodređeno vrijeme

Natječaj otvoren od 08.01.2021. do 18.01.2021., te objavljen na službenim stranicama HZZO i Narodnim Novinama – oglasni dio.

Datum: 11.01.2021.


Arhiva natječaja 2020.g.

Arhiva natječaja 2019.g.

Arhiva natječaja 2018.g.

Arhiva natječaja 2017.g.

Arhiva natječaja 2016.g.

Arhiva natječaja  2015.g.

Arhiva natječaja 2012., 2013., i 2014.g.