Bolnica centrala – telefon:  047 819 099
Ravnateljstvo

 

·         Ravnatelj

·         Telefon: 047 819 098

·         Telefax: 047 844 207

·         E-mail:  ravnateljstvo@bolnica-dugaresa.hr

·         Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

·         Telefon: 047 819 090

·         E-mail:  jadranka.golubic@bolnica-dugaresa.hr

·         Pomoćnik ravnatelja za financije

·         Telefon: 047 819 078

·         E-mail:  vesna.lesic@bolnica-dugaresa.hr

·         Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo

·         Telefon: 047 819 094

·         E-mail:  davorka.gojak@bolnica-dugaresa.hr

         Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

·         Telefon: 047 819 089

          E-mail:  pravna.sluzba@bolnica-dugaresa.hr

·         Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

·         Telefon: 047 819 094

·         E-mail:  kvaliteta@bolnica-dugaresa.hr

 

Centralno naručivanje pacijenata:

·         Telefon: 047 819 087

·         Telefax: 047 801 946

·         E-mail:  narucivanje@bolnica-dugaresa.hr

 

Prijemna ambulanta – bolničko liječenje:

·         Telefon: 047 841 433

·         Telefax: 047 841 433

·         E-mail:  prijem@bolnica-dugaresa.hr

Poliklinika:

·         Internistička ordinacija:  047 819 081

·         Gastroenterološka ordinacija:   047 819 091

·         Kardiološka ordinacija:  047 819 082

·         Dijabetološko-endokrinološka ordinacija:  047 819 097

·         Neurološka ordinacija:  047 819 088

·         Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:  047 819 079

·         Fizikalna terapija:  047 819 092

 

Služba za radiologiju

·         Telefon: 047 819 076

·         Radiološki ultrazvuk:  047 819 080

 

Medicinsko-biokemijski laboratorij

·         Telefon: 047 819 075 

 

 

Bolnički odjeli:

·         Odjel produženog liječenja – interna medicina I

·         Telefon: 047 819 073  i  047 819 085

 

·         Odjel produženog liječenja – interna medicina II

·         Telefon: 047 819 071  i  047 819 085

 

·         Odjel produženog liječenja – neurologija

·         Telefon: 047 819 072

 

 

·         Odjel produženog liječenja – fizikalna medicina i rehabilitacija

·         Telefon: 047 819 073

 

·         Odjel palijativne skrbi

·         Telefon: 047 819 074

 

 

Služba za ekonomsko-financijske poslove: 

·         Telefon: 047 819 078,  047 841 120

·         Telefax: 047 841 120

·         E-mail:  racunovodstvo@bolnica-dugaresa.hr

 

Služba za pravno-kadrovske i opće poslove

·         Telefon: 047 819 089

·         Telefax: 047 841 120

·         E-mail:  pravna.sluzba@bolnica-dugaresa.hr

 

 Služba za informatiku, tehničko održavanje i sigurnost: 

·         Telefon: 047 819 096,  047 819 086

·         E-mail:  sinisa@bolnica-dugaresa.hr