Kontakt podaci

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Josefa Jeruzalema 7, Duga Resa 47250
OIB: 92512048276
MB: 00751120

Telefon: 047 819 099
Fax: 047 844 207
E-mail:bolnica-dugaresa@ka.t-com.hr
Telefonski imenik

Centrala: 047 819 099
Centralno naručivanje pacijenata: 047 819 087

E-mail: narucivanje@bolnica-dugaresa.hr
Prijemni ured - bolničko liječenje (stacionarno): 047 819 084


Odjeli produženog liječenja

Odjel I: 047 819 072
Odjel II: 047 819 071
Odjel III: 047 819 073
Odjel IV: 047 819 074
Odjel V: 047 819 099 (kućni 224)


Poliklinika

Internistička ambulanta: 047 819 081
Kardiološka ambulanta: 047 819 082
Gatroenterologija: 047 819 091
Pulmološka ambulanta: 047 819 093
Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije: 047 819 079
Fizikalna terapija: 047 819 092
Neurološka ambulanta: 047 819 088
Psihijatrijska ambulanta: 047 819 097
Radiologija i ultrazvuk (snimaona): 047 819 076
Radiologija (izdavanje nalaza): 047 819 077
Medicinsko biokemijski laboratorij: 047 819 075


Ostale službe

Služba za pravno kadrovske i opće poslove: 047 819 089
Služba za računovodstvo: 047 819 078
Ravnateljstvo i tajništvo: 047 819 090