Katalog pretraga Odjela medicinsko biokemijskog laboratorija

HEMATOLOŠKE PRETAGE

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

KOAGULACIJA

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

ACIDOBAZNI STATUS

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

METABOLITI I SUPSTRATI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

ENZIMI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

ELEKTROLITI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

MIKROELEMENTI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

LIPIDI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

PROTEINI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

HORMONI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

ANTITIJELA

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

TUMORSKI BILJEZI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

VITAMINI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

PRETRAGE U MOKRAĆI

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica

PRETRAGE U STOLICII

POPIS KRATICA
vK-venska krv, kK- kapilarna krv, aK- arterijska krv, S- serum, P- plazma, U- urin, dU, 24 satni urin, F- stolica