Internistička ambulanta

KONTAKT

Tel:  047 819 081

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak do petak – od 7 do 15 sati

Radno vrijeme je podložno promjenama, ovisno o dežurstvima liječnika.

Za informacije kontaktirati šalter centralnog naručivanja.

LIJEČNICI

Josip Kovačić, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog
Višnja Mihalić Mikuljan, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterolog
Bachir Hoteit, dr.med., specijalist interne medicine, subspecijalist kardiolog

ZDRAVSTVENE USLUGE I DIJAGNOSTIKA

  • pregled specijaliste interniste – prvi pregled i kontrolni pregledi
  • prijeoperacijski pregled i mišljenje
  • EKG
  • završno mišljenje s daljnjim uputama

NARUČIVANJE

Sve informacije u vezi naručivanja na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage možete dobiti u centralnoj jedinici za bolničko naručivanje.

Tel:  047 819 087