Bolnička ljekarna

KONTAKT

Tel: 047 819 093

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak do petak – od 7 do 15 sati

DJELATNICI

Krešimir Lukić, mr.pharm. (obavlja poslove prema Ugovoru o djelu)
Adriana Borovac, pharm.techn.

DJELATNOST BOLNIČKE LJEKARNE

  • nabava lijekova, potrošnog medicinskog materijala i sitnog medicinskog inventara
  • zaprimanje i preuzimanje lijekova, potrošnog medicinskog materijala i sitnog medicinskog inventara
  • skladištenje lijekova i potrošnog medicinskog materijala
  • izdavanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala na odjele, polikliniku i medicinsko-biokemijski laboratorij
  • izrada magistralnih i galenskih pripravaka
  • evidencija podataka (ulaz – obrade primki, izlaz – obrade zahtjevnica)
  • obrada podataka te izrada izvješća za potrebe Bolnice i za nadležne institucije