Ambulanta –  Fizikalna medicina i rehabilitacija

KONTAKT

Tel:  047 819 079

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak do petak  prijepodne –  od 9 do 13 sati
Ponedjeljak i srijeda  poslijepodne –  od 15 do 19 sati
Radno vrijeme je podložno promjenama, ovisno o dežurstvima liječnika.
Za informacije kontaktirati šalter centralnog naručivanja.

LIJEČNICI

Nina Štimac, dr.med.

Branka Petrak Karem, dr.med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

ZDRAVSTVENE USLUGE I DIJAGNOSTIKA

  • prvi i kontrolni pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije

Ambulantna fizikalna terapija

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak do petak  –  od 6 do 20 sati

KONTAKT

Tel:  047 819 092

ZDRAVSTVENE USLUGE

  • individualna prilagođena kineziterapija
  • procedure – UZV, laser, magnetoterapija, TENS, parafin, elektroprocedure (IFS, galvanska struja, elektrostimulacija)
  • ručna masaža

NARUČIVANJE

Sve informacije u vezi naručivanja na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage možete dobiti u centralnoj jedinici za bolničko naručivanje.

Tel:  047 819 087