Informacije za pacijente i posjetitelje

Dolazite li u bolnicu pogledajte informacije za pacijente. Ako dolazite u posjete u bolnicu provjerite pravila ponašanja i kućni red.

OPŠIRNIJE

Centralno naručivanje i liste čekanja

Pogledajte trenutne liste čekanj pacijenata na preglede u skladu sa Nacionalnim programom borbe protiv korupcije.

OPŠIRNIJE

Zakonom  o javnoj nabavi utvrđena su pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima ….

javna nabava

Novosti

Informacije za pacijente i posjetitelje

Omogućen je prilaz osobama s invaliditetom. Na bolničko liječenje pacijent može biti upućen od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite, po preporuci specijaliste iz poliklinike naše Bolnice ili kao premještaj iz druge zdravstvene ustanove. Datum prijema pacijenta na liječenje u Bolnicu se dogovara sa sestrom u Prijemnom uredu

Informacije za suradne ustanove

Ovdje možete pronaći potrebne informacije i dokumente Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa, objavljene s ciljem poboljšanja suradnje i kvalitete pruženih zdravstvenih usluga.